Hírek és információk

A számlázó programok "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkciója [23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 11/A. §-a] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra. A Rendelet 2. § 5. pontja értelmében e jogszabály alkalmazásában adatexport…

Nyitás

2015. március 01., vasárnap 00:00
Az Ügyviteli Szoftver Katalógus megnyitja kapuit. 2015 márciusban elindult és várja a kedves hirdetőket és keresőket.
A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől változik azoknak a jogszabály által meghatározott követelményeknek a köre, amelyeknek az adózó által használt számlázó program meg kell, hogy feleljen. A korábbiakhoz képest új előírás, hogy 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve a kezdő és a…
2015. január 1-jével módosultak a számlázó program felhasználói dokumentációjára vonatkozó egyes jogszabályi rendelkezések, melyek az ezen időpont előtt értékesített, használatba vett programok esetében is alkalmazhatók. A számlázó program fejlesztő által készített felhasználói dokumentációját – a korábbi szabályoktól eltérően – nem kötelező magyar nyelven a vevő/felhasználó rendelkezésére bocsátani, megfelelő a német, francia vagy angol nyelven készült felhasználói dokumentáció is. Amennyiben a dokumentáció nem a fenti négy nyelv egyikén (magyar, német, francia, angol), hanem más nyelven készült, annak magyar nyelven történő rendelkezésre állásáról gondoskodni kell. Ha a számlázó programot értékesítő, rendelkezésre bocsátó belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akkor a felhasználói dokumentáció magyar nyelvre…
Aki számlázó programot használ, és 2014. október 1. után is szeretné használni, akkor ezt az igényét 2014. november 15-ig be kell jelentenie a NAV-hoz.A bejelentésnek tartalmaznia kell a számlázó program:- nevét;- azonosítóját;- fejlesztőjének nevét – és ha van – adószámát;- értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;- beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavétel időpontját.2014. október 1. előtt beszerzett, és október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, illetve a használatba vett saját fejlesztésű programok adatait is 2014. november 15-ig kell bejelenteni a NAV erre vonatkozó nyomtatványán.2014. október 1. után használatba vett számlázó programok esetén a…

Facebook

Facebook